Označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž
98__spomiski_park_pomlad-0008.jpg
98__spomiski_park_pomlad-0008.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog predvideva postavitev tablic za označitev dreves in grmovnic v spominskem parku na Plavžu ter izdelavo seznama le-teh.  Označitev dreves in grmovnic bi služila tudi v izobraževalne namene.

Vrednost projekta

5000 €

Za nadaljevanje moraš vnesti KODO.