Označitev dreves in grmovnic v spominskem parku

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z označenanjem bi spominski park postal tudi izobraževalni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam , da rastkine označimo tako kot so na Pristavi.

Izobraževanje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev tablic ob drevesih in grmovnicah

Spisek dreves.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Spominski park

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Včasu participativnega proračuna.