Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog ni v skladu s predpisi, ki veljajo v RS (novi nivojski prehodi preko železnice niso dopustni), prav tako dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev cestne povezave Potoške poti s Kidričevo cesto

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V preteklosti je ta povezava obstajala. 

Skrajša se pot iz novega naselja do glavne ceste. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izgradnjo ceste preko železniške proge z Andrejevim križem ali zapornicami.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvede ga cestno podjetje, izgradnja ceste in ureditev prehoda čez progo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri vahtnici (Potoška pot 11)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna