Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu

Predlog oddan  –  28. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
1.jpg
1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Koroška Bela z več kot 2000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim igriščem, ki se nahaja za Oš Koroška Bela in enim otroškim igriščem pred TVD Partizan Javornik - Koroška Bela, za katerega je vsem dobro poznana zgodba na kakšen način je bilo zgrajeno.  Omenjeni igrišči sta glede na število prebivalcev bistveno premalo za nemoteno in kvalitetno preživljanje športnih aktivnosti in prostega časa v kraju, kar pomembno prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev in občanov. Teniška igrišča na Kresu so degradirana, nefunkcionalna, neprimerna za uporabo in zelo kazijo izgled kraja in celotne občine. Predlaga se obnova zahodnega zgornjega igrišča, in sicer dobava in vgradnja tampona s komprimiranjem, asfaltiranje podlage igrišča, označitev igrišča, postavitev dveh košev in dveh golov, dveh klopi in koša za smeti.

Vrednost projekta

20000 €