Preureditev degradiranih teniških igrišč na Kresu – 1. faza

Predlog oddan  –  28. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
1.jpg
1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Koroška Bela z več kot 2000 prebivalci danes razpolaga z enim funkcionalnim športnim igriščem, ki se nahaja za OŠ Koroška Bela in enim otroškim igriščem pred TVD Partizan Javornik - Koroška Bela, za katerega je vsem dobro poznana zgodba na kakšen način je bilo zgrajeno. Omenjeni igrišči sta glede na število prebivalcev bistveno premalo za nemoteno in kvalitetno preživljanje športnih aktivnosti in prostega časa v kraju, kar pomembno prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev in občanov.

Teniška igrišča na Kresu so degradirana: nefunkcionalna, neprimerna za uporabo in zelo kazijo izgled kraja in celotne občine. Za preureditev teniških igrišč je najprej potrebno odstraniti obstoječo uničeno opremo nekdanjega športnega objekta, ter nasuto podlago iz žlindre.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo in prenovo degradiranih teniških igrišč na Kresu v večnamensko površino za igre z žogo, otroško igrišče, park s klopmi, pitnikom in družabnim prostorom. Obnovljene in revitalizirane javne površine na Kresu bi služile športnim in rekreativnim aktivnostim, površinam za oddih ter kot javni prostor za druženje. Območje na Kresu bi bilo namenjeno vsem generacijam prebivalcev. (opisan je končni predlog, v okviru participativnega proračuna bi izvedli 1. in 2. fazo).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Območje športno-rekreativnih površin na Kresu je potrebno reševati in urejati celostno, vendar pa možnosti tega participativnega proračuna celostne ureditve ne dopuščajo. Zato predlagamo, da se urejanja lotimo parcialno, po delih. Znotraj participativnega proračuna bi izvedli 1. in 2. fazo. Nekatera dela bi prostovoljno izvedli krajani sami.

Na Kresu sta dve nefunkcionalni teniški igrišči in igrišče z betonsko steno. Glede na višino sredstev v proračunu bi se prenove najprej lotili na enem od igrišč - predlaga se zahodno (zgornje) igrišče. Prenova bi se izvedla v dveh fazah. V tem predlogu je obravnavana 1. faza, znotraj katere je potrebno izpeljati naslednje aktivnosti:

  • odstranitev ograje,
  • odvoz odstranjene ograje,
  • ureditev okolice (odstranitev podrasti, zaraščenega drevja),
  • odstranitev neporimerne podlage - žlindre,
  • dobava in vgradnja tampona v debelini 30cm s komprimiranjem,
  • ureditev obstoječe javne razsvetljave (dve stojni mesti).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Lokacija zahodnega (zgornjega) teniškega igrišča na Kresu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022 - 1. faza.