Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), je pa odkup objekta z namenom njegove rušitve vključen v proračun in veljavni NRP Občine Jesenice.

Hotel Pošta

Predlog oddan  –  11. 06. 2021  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Bivši hotel Pošta je v zelo slabem stanju in ga je treba v celoti porušiti. Ogroža stanovalce v njegovi bližini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Po zrušitvi bi lahko naredili garažno hišo, ki jo okoliški prebivalci še kako potrebujemo. Nad njo bi lahko naredili tudi nekaj stanovanj.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina bi lahko ob pomoči lokalnih vlagateljev naredila dobro stvar za prebivalce.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na objektu bivšega hotela Pošta

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.