Asfaltiranje makadamske poti na naslovu Partizanska pot 21–23

Predlog oddan  –  26. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela
PP.jpg
PP.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker cesta ni asfaltirana, je pogosto v slabem stanju in je potrebno večkratno čiščenje in popravilo obstoječe ceste. Oteženo je tudi pluženje.  Predlaga se popravilo, utrjevanje, ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje predmetne makadamske ceste.

Vrednost projekta

9500 €

Za nadaljevanje moraš vnesti KODO.