Cona 30.

Predlog oddan  –  18. 05. 2021  –  Blejska Dobrava
GRBINE
GRBINE

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava (smer HE Kavčke) uporablja vedno več sprehajalcev (starejši ljudje, starši z otroci in otroškimi vozički, psi) in rekreativnih športnikov (kolesarji, tekači, rolerji), hkrati pa tudi vedno več tovornih in osebnih vozil. Mnogi od teh se ne držijo cestno-prometnih predpisov (prilagojena hitrost, bližina pešcev, hoja ob levem robu cestišča itd.) 

Predlog naslavlja problematiko:

a) vedno gostejšega prometa vozil in peščev na tem cestnem odseku (tudi zaradi atraktivne sončne lege, narave in razgledov na greben Karavank) ter odsotnost ustreznih opozorilnih prometnih znakov, cestne grbine, steze za pešce ali kolesarske steze ter primerne nočne razsvetljave. 

b) vozičim se vozilom izziv predstavljajo pešci in rekreativni športniki, od katerih se mnogi ne držijo cestno-prometnih predpisov. 

c) stanovalci (5 otrok, mlajših od 10 let; 13 odraslih) stanovanjske hiše Blejska Dobrava 117, ki leži neposredno ob cesti in katere vzhod/izhod iz hiše meji neposredno na cesto, so izpostavljeni vsakodnevnim nevarnostim vozečih vozil.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam:

a) Postavitev dveh cestnih (polkrožnih ali trapeznih) grbin ali ene daljše trapezne ploščadi, dolžine od 5 do 9 metrov.

b) Razširitev cestnega odseka z namenom dograditve sprehajalne poti/ kolesarske steze in postavitve manjših smetnjakov ob stezi. 

c) Postavitev ustreznih prometnih znakov.

d) Ureditev ulične razsvetljave

Namen predloga:

a) ureditev prometa in 

b) večja vidnost in varnost udeležencev prometa in predvsem stanovalcev stanovanjske hiše Blejska Dobrava 117.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi bilo potrebno izpeljati z nujnim soglasjem vseh lastnikov parcel kmetijskih zemljišč ob omenjenem cestnem odseku ter v sodelovanju med Občino Jesenice in izvajalcem cestno-gradbenih del.  

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

a) kolesarska steza oz. sprehajalna pot: cestni odsek med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava (smer HE Kavčke). 

b) cestni grbini: neposredna bližina stanovanjske hiše Blejska Dobrava 117 (glej zemljevid). 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2022.