Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Vzpostavitev "Cone 30" in ureditev javne razsvetljave med Sumido in pokopališčem

Predlog oddan  –  18. 05. 2021  –  Blejska Dobrava
GRBINE
GRBINE

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Asfaltiran cestni odsek občinske ceste med Sumido in pokopališčem Blejska Dobrava  (smer HE Kavčke) uporablja vedno več sprehajalcev (starejši ljudje, starši z otroci in otroškimi vozički, psi) in rekreativnih športnikov (kolesarji, tekači, rolerji), hkrati pa tudi vedno več tovornih in osebnih vozil. Mnogi od teh se ne držijo cestno-prometnih predpisov (prilagojena hitrost, bližina pešcev, hoja ob levem robu cestišča itd.) .  Na omenjeni cesti se predlaga vzpostavitev cone 30 in ureditev javne razsvetljave ob objektu na naslovu Blejska Dobrava 117.

 

 

 

Vrednost projekta

7000 €