Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica
IMG_2298_(Kopiraj).JPG
IMG_2298_(Kopiraj).JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stanje dovozne ceste do kulturnega doma Hrušica je v katastrofalnem stanju. V preteklosti je bila že postavljena javna razsvetljava.  Predlaga se delna ureditev brežine, odstranitev starega asfalta, ureditev podloge in ponovna preplastitev. S tem pridobimo novo kvalitetno dovozno pot do kulturnega doma in špotnih objektov, na katerih se zbira precejšnjo število krajanov z otroci. Varnost je na prvem mestu.

Vrednost projekta

12000 €