Ureditev dovozne ceste do kulutrnega doma Hrušica

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica
IMG_2298_(Kopiraj).JPG
IMG_2298_(Kopiraj).JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog je podan, ker je stanje te ceste v katastfofalnem stanju. V preteklosti je bila že postavljena javna razsvetljava. S ponovno preplastitvijo z asfaltno prevleko, pa bi pridobili varen in urejen dovoz do kulurnega doma in športnih objektov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Presplapstitev dovozne ceste. Stem pridobimo novo kvalitetno dovozno pot do kulturnega doma in špotnih objektov  na katerih se zbira precejšnjo število krajanov z otroci. Varnost je na prvem mestu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se izvedel z delno ureditvijo brežine, odstranitev starega osfalta, ureditvijo podloge in ponovno preplastitvijo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dovozna cesta proti Kulurnemo domu Hrušica.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2023.