Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt je bil izveden pred kratkim, in sicer v okviru izgradnje druge cevi AC predora Karavanke.

Obnova in širitev mostu čez Savo pri rondoju na Hrušici

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Povečanje nosilnosti mostu.

Promet.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnovo inširitev mostu.

Povečanje nosilnosti.

Boljša prometna povezava

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

GGD

Projekt.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Most čez savo na Hrušici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v času participativnega proračuna.