Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €). Bo pa preučena možnost postavitve klopi iz sredstev rednega vzdrževanja avtobusnih postajališč.

Klop na avtubusni postaji Lipce smer Jesenice

Predlog oddan  –  10. 05. 2021  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Avtobusna postaja nima možnosti počitka, ko čakaš na avtobus.

Avtobus uporabljajo večinoma starejši ljudje, z omejeno gibljivostjo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev klopi na avtobusni postaji.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev klopi

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na avtobusni postaji Lipce smer Jesenice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna.