Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog predvideva izvedbo na prostoru oziroma območju, na katerem Občina Jesenice načrtuje ureditev kolesarskega poligona, za kar je sredstva že zagotovila v občinskem proračunu.

Ureditev igrišča pri TVD Partizan

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Del trenutnega igrišča je makadamsko in ni primerno za šprtne dejavnosti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje igrišča, brez robnikov in zasaditev dreves na severni strani predlaganega asfalta- med obema igriščema. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbeno podjetje asfaltira igrišče in izvede zasaditev dreves, tako kot je pred Atrio-centrom v Beljaku. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

TVD Partizan Koroška Bela

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna