Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €).

Ureditev kolesarske steze po trasi ozkotirne železnice

Predlog oddan  –  07. 05. 2021  –  Javornik Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje kolesarskih stez na Jesenicah

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 Ureditev kolesarske steze od Benedičičeva 10 do ŽP Javornik po trasi ozkotirne železnice

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev in asfaltiranje steze

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Po trasi ozkotirne železnice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času participativnega proračuna