Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj. 2.000–20.000 €), hkrati pa v enem delu posega na zemljišča, ki so v zasebni lasti in Občina Jesenice na njih nima razpolagalne pravice.

Ureditev sprehajalne poti Flignpon Hrušica - Jesenice

Predlog oddan  –  03. 06. 2021  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje rekreativnih/sprehajalnih površin v občini. Domačinom ponuditi možnost sprehoda v naravi namesto sprehajanja po cestah (npr. cesta za Savo ob avtocesti).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev trase nekdanje poti tovorne žičnice, imenovane Flignpon. Že zdaj je množično uporabljana za sprehode, a je neurejena, na enem odseku teže prehodna zaradi plazu v preteklosti. Namestitev klopc, košev, košev za pasje iztrebke.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev odnosov z lastniki zemljišč.

Fizična nadelava poti, izravnava, postavitev nekaj klopi s koši in koši za pasje iztrebke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagam odsek Trim Steza - Hrušica in po Ta zgorni poti do potoka Dobršnek.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2022