Obnova južne fasade Gledališča Toneta Čufarja

Predlog oddan  –  10. 05. 2021  –  Sava
IMG_1952_2.jpg
IMG_1952_2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gledališče Toneta Čufarja je kulturno srce Jesenic in celotne zgornje gorenjske regije. Kljub temu denarja za prepotrebno obnovo njegovega skoraj stoletega pročelja ni.

Čeprav je dogajanje v stavbi živahno, pa je njena fasada opomnik, da smo v lokalno lastnino vlagali premalo. V Gledališču so tako že leta 2018 organizirali dobrodelni dogodek, kjer so zbrali del sredstev za obnovo in takrat zamenjali okna in prenovili del fasade.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se tokrat pregleda predvsem juđno fasado in jo obnovi v celoti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo mnenje komisije, ker je stavba pod spomeniškim varstvom.

Projekt bi po priporočilih stroke morala izvesti gradbena stroka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na južni fasadi GTČ - ob železniški progi Ljubljana - Jesenice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letih 2022 - 2023