UREDITEV IN PREPLASTITEV IGRIŠČA NA KOČNI

Predlog oddan  –  09. 06. 2021  –  Blejska Dobrava
Slika trenutnega stanja igrišča
Slika trenutnega stanja igrišča

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječe igrišče je dotrajano. Na njem je nemogoče izvajati športne in družabne aktivnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Igrišče je potrebno obnove. Vrhnji sloj igrišča je trenutno iz žlindre in ga je potrebno zamenjati.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo odstranitev sloja žlindre (izkop in odvoz), vgraditev kamnitega drobljenca, utrditev podlage in ustrezna preplastitev. Pridobljeni predračun vsebuje izkop globine 30 cm, točna globina in strošek del bosta znana po izvedbi sondažnega izkopa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vaško jedro Kočna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.