Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Ureditev in preplastitev igrišča na Kočni

Predlog oddan  –  09. 06. 2021  –  Blejska Dobrava
Slika trenutnega stanja igrišča
Slika trenutnega stanja igrišča

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječe igrišče je dotrajano in potrebno obnove. Na njem je nemogoče izvajati športne in družabne aktivnosti. Vrhnji sloj igrišča je trenutno iz žlindre in ga je potrebno zamenjati. Predlaga se odstranitev sloja žlindre (izkop in odvoz), vgraditev kamnitega drobljenca, utrditev podlage in ustrezna preplastitev.

Vrednost projekta

18000 €