Predlagaj!

Svoj projektni predlog lahko oddaš med 22. 5. in 9. 6. 2023.

Kakšen je proračun?

Participativnemu proračunu je namenjenih 280.000 € proračunskih sredstev občine za leti 2024 in 2025. Vrednost posameznega predloga je omejena na od 3.000 do 20.000 € z ddv.

Kakšen naj bo predlog?

Mora biti takšne narave, da ga bo lahko Občina Jesenice izvedla in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti in predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji, ni v nasprotju s sprejetimi strateškimi oziroma razvojnimi dokumenti občine ter ustreza merilom, ki jih je določila komisija za participativni proračun.

In če vse štima?

Če tvoj predlog ustreza kriterijem, se o njegovi izvedbi neposredno odločijo občanke in občani z glasovanjem v naslednji fazi participativnega proračuna.

Glasuj!

Glasujete lahko od ponedeljka, 28. 8., do nedelje, 3. 9., za projektne predloge v katerikoli krajevni skupnosti, in sicer do skupne višine 40.000 € , pri tem pa ni nujno, da izberete krajevno skupnost, v kateri stalno prebivate.

Kaj?

Glasovanje prek spleta bo potekalo prek spletne aplikacije Consul na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, in sicer med 28. 8. in 3. 9. 2023, do 24. ure.

Kdo?

Glasoval bo lahko vsak občan, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 16 let starosti.

Kako?

Za glasovanje v spletni aplikaciji Consul boste vnesli svojo enotno matično številko, kar vam bo omogočalo dostop do spletne aplikacije.

Spremljaj

Na tem mestu boš lahko spremljal/-a izvedbo izglasovanih projektnih predlogov participativnega proračuna.

Izglasovani predlogi (21)

    Krajevne skupnosti

Pitnik za vodo na parkirišču ob pokopališču

09. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Predlaga se postavitev pitnika na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava.V poletnih...
4000 €

Postavitev pitnika v parku nasproti železniške...

09. 06. 2023  •  Sava

V parku ob avtobusnem postajališču nasproti železniške postaje se predlaga postavitev...
4000 €

Asfaltiranje odseka “STRMBRD”

08. 06. 2023  •  Planina pod Golico

Odsek med hišnima številkama Planina pod Golico 66 in 67 ni asfaltiran. Ob vsakem...
20000 €

Radarska tabla hitrosti - Vi vozite

08. 06. 2023  •  Podmežakla

Predlaga se  nakup in montaža radarske table  ''VI VOZITE '' v naselju Podmežakla,...
3000 €

Ureditev dostopa do spominskega parka...

08. 06. 2023  •  Podmežakla

Ureditev dostopa do spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja z ureditvijo zahodne...
10000 €

Igrala za otroke na invalidskih vozičkih

08. 06. 2023  •  Plavž

V zadnjih letih smo postavljali otroška igrala in pozabili na otroke na invalidskih...
20000 €

Kolpern - osvetlitev, napis in klopce

08. 06. 2023  •  Sava

Večnamenski objekt Kolpern je lepo urejen objekt in velikokrat polno zaseden. Predlaga...
10000 €

Postavitev namiznoteniških miz in klopi v...

08. 06. 2023  •  Podmežakla

Postavitev namiznoteniških miz in klopi v spominskem parku Podmežakla na Cesti 1....
10000 €

TVD Partizan - postavitev pitnika ob otroškem...

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Na edinem otroškem igrišču na Koroški Beli pogrešamo pitnik s pitno vodo, predvsem v...
4000 €

Zamenjava stopnic med blokoma 71/c in 71/d

07. 06. 2023  •  Hrušica

Pot povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cest. Predlaga se...
10000 €

Ureditev parkirišča

06. 06. 2023  •  Plavž

Na območju Plavža kronično primankuje parkirnih prostorov. V preteklosti je že bil...
20000 €

Javna razsvetljava Javorniški Rovt

06. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

S predlaganim projektov se zagotovi razsvetljava in postavi nadstrešek na avtobusni...
10800 €

Urbana oprema igrišča na Kočni

05. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Obstoječa urbana oprema (klopi, koši za odpadke...) je dotrajana oziroma je uničena. Ob...
5000 €

Podaljšek strehe na orodišču na Kočni

05. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

S podaljšanjem strehe orodišča na Kočni pridobimo dragoceni prostor za shranjevanje...
5000 €

Pitnik na Kočni

05. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Poleg igrišča in avtobusne postaje na Kočni se predlaga postavitev pitnika s...
4000 €

Športno vadbeni kozolec na Kočni

05. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Športno vadbeni kozolec bo omogočal otrokom in odraslim vadbo in gibanje na prostem. Na...
20000 €

Ureditev prireditvenega centra na Hrušici

01. 06. 2023  •  Hrušica

Sam ''center'' Hrušice ima zelo lepo urejena nogometno in hokejsko igrišče, otroška...
10000 €

Postavitev klopi in košev za smeti v KS Hrušica

31. 05. 2023  •  Hrušica

Na Hrušici imamo veliko sprehajalnih površin, predvsem starejši prebivalci naše KS, pa...
5000 €

Otroško igrišče Javornik

29. 05. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je brez primernih igral. Na delu, kjer z izjemo...
20000 €

Nadstrešek na avtobusni postaji na Tomšičevi

29. 05. 2023  •  Sava

Na Tomšičevi živi veliko število ljudi, med njimi tudi mnogo starejših, ki so odvisni...
14000 €

Spletna kamera s pogledom na Golico

24. 05. 2023  •  Planina pod Golico

Na stavbi KS Planina pod Golico se predlaga montaža spletne kamere s pripapadjočo...
3000 €

Neizbrani predlogi (64)

    Krajevne skupnosti

asfaltiranje občinske ceste

07. 06. 2023  •  Hrušica

Omenjeni predlog predlagam ker je to ena izmed redkih cest na hrušici ki je še v...

Oporni zid nad igriščem

06. 06. 2023  •  Planina pod Golico

Občina jesenice ima igrišče v Planini pod Golico. To je edino igrišče v našem kraju,...

Obnovitev makadamskega parkirišča - Center 2

08. 06. 2023  •  Plavž

Spoštovani! Glede na dolgoletno problematiko pomanjkanja  parkirnih mest v Centru 2...

Ureditev Razgledne poti

09. 06. 2023  •  Sava

Razgledna pot, ki je zelo obiskana sprehajalna pot, ima številne udarne jame, ki se...

Kolesarski poligon - pumptrack

09. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Postavitev kolesarskega poligona - pumptrack.   Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Pločnik ali talna oznaka peš poti bolnica-Hrušica

06. 06. 2023  •  Hrušica

Ker je veliko sprehajalcev, med njimi tudi šolarjev, ki hodijo po stari cesti Hrušica,...

Preplastitev ceste čez Kopavnik, pred naseljem...

09. 06. 2023  •  Hrušica

Cesta čez Kopavnik (od hišne št. Cesta maršala Tita 115 proti Hrušici), v delu kjer je...

Varnost otrok: prehod za pešce, pločnik do...

09. 06. 2023  •  Podmežakla

Otroci v občini potrebujejo marsikaj. Od nadgranje, prenove igrišč, novih zanimivih...

Igrišče za nogomet

08. 06. 2023  •  Plavž

Nadrgradnja obstojočego igišča Pika, ureditev in dopolnitev igralne površine Kaj...

Pumptrack na Plavžu

09. 06. 2023  •  Plavž

Smo ena redkih občin, ki nima pumptracka. Menim, da si otroci enakovredno, kot otroci...

Cesta T.Tomšiča

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Moj avto vsakodnevno trpi slab asfalt ter udarne jame na cesti.  Potrebno je...

Prehod za pešce Podkočna - Savski most

07. 06. 2023  •  Podmežakla

Od Čebularja oz.semaforiziranega križišča na Javorniku do Lipc ni prehoda za pešce,...

Ureditev igrišča za OŠ Prežihovega Voranca

09. 06. 2023  •  Sava

Na igrišču za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice naj se postavita dva gola, dva...

Asfaltiranje parkirišča za Gorenjsko banko

09. 06. 2023  •  Sava

Glede na trenutno parkirišče, ki je makedamsko predlagam, da se ta asfaltira in zariše...

Ureditev sprehajalne poti nad avtohišo Peugeot...

09. 06. 2023  •  Sava

V krajevni skupnosti Sava imamo sprehajalno pot nad avtohišo Peugeot in trgovino Štof,...

Obnova igrišča na Blejski Dobravi

28. 05. 2023  •  Blejska Dobrava

Igrišče je že dotrajano, na mestih se že vidijo razpoke. Košarkarska koša dajeta...

Kolesarski park - roler park

09. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Naredili bi stezo z grbinami, na kateri bi lahko mladi preživljali prosti čas na...

Razsvetljava C. Cirila Tavčarja 3A

08. 06. 2023  •  Plavž

Na območju od Tavčarjeve 3 a do vrtca ni javne razsvetljave. Pešpot dneveno uporablja...
3000 €

Rekonstrukcija oz. obnovitev igrišča "Zarja"

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Pred kakšnimi 2 leti se je iz igrišča odstranilo vsa igrala, ostal je samo še...

Prizidek garaža gasilski dom Koroška Bela

09. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

PGD Koroška Bela se uvršča po kategorizaciji v II. kategorijo. V skladu s svojimi...

Gondola na Mežaklo

06. 06. 2023  •  Podmežakla

Obogatitev turistične ponudbe ter prepoznavnost Jesenic v bližnji in daljni okolici. ...

Protihrupna ograja ob avtocesti

06. 06. 2023  •  Podmežakla

Protihrupna ograja ob avtocesti kajti prometa je vedno vec in hrupa tudi, lahko bi...

Ureditev igrišča za OŠ Šrežihovega Voranca

09. 06. 2023  •  Sava

Na igrišču za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice naj se postavita dva gola, dva...

Zaris parkirnih mest med stanovanjskimi bloki...

03. 06. 2023  •  Plavž

Pozdravljeni Na Plavžu -Titova c. 76, 76/a ter neposredni okolici se stanovalci...

Ureditev pešpoti in javne razsvetljave Belo Polje

07. 06. 2023  •  Hrušica

Od začetka Belega Polja do zadnje avtobusne postaje na Hrušici, ob glavni cesti ni...

Pločnik med mostovoma Hrušica in Spodnji plavž

29. 05. 2023  •  Plavž

Veliko ljudi hodi ob cesti ob Savi med Hrušico (novi most) in mostom pod Petrolom AC,...

OBNOVA igrišča - opornega zidu

08. 06. 2023  •  Sava

Na igrišču veliko otrok igra nogomet, se žoga in se igra. Gre za edino igrišče z goli...

Boljši pregled na cesto

07. 06. 2023  •  Podmežakla

Predlog predlagam zaradi slabe vidljivosti ko zapeljem na glavno cesto Kaj konkretno...

Ureditev okolice gasilskega doma na Plavžu C....

09. 06. 2023  •  Plavž

Gasilsko društvo potrebuje primeren prostor za vadbo gasilskih veščin in izvedbo...
10000 €

Ploščad namenjena drsališču

07. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Trenutno imajo otroci na Blejski Dobravi ograjeno drsališče na igrišču za šolo....

Ureditev prehoda za pesce Slovenski Javornik

09. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Predlog da se v dogovoru z drzavo vrise prehod za pesce nekje na relaciji od mosta cez...

Dodatna parkirišča na Plavžu

08. 06. 2023  •  Plavž

V največji krajevni skupnosti Plavž je zaradi velikega pomanjkanja parkirnih prostorov...

Asfaltiranje dela občinske ceste

08. 06. 2023  •  Planina pod Golico

Projektni predlog se nanaša na asfaltiranje makadamskega odseka v Planini pod Golico...

Ureditev pešpoti in javne razsvetljave Belo Polje

07. 06. 2023  •  Hrušica

Od začetka Belega Polja do zadnje avtobusne postaje na Hrušici, ob glavni cesti ni...

varnost v prometu

24. 05. 2023  •  Sava

osvetlitev prehoda za pešce pri CUDV dnevni center in pri obratni ambulanti pozimi in...

Postavitev košarkaškega koša na Lipcah

01. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Da bi imeli otroci naselja Lipc tudi koš za košarko. Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Obnovitev ekološkega otoka v križišču (T....

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Obnovitev ali nov ekološki otok. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega...

Smetnjaki

08. 06. 2023  •  Podmežakla

Podmežaklo na kokesarski stezi je veliko sprehajalcev psov. Za njimi ostanejo tudi...

Park talcev - Ureditve klopi, postavitev...

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zaradi ne prav lepega pogleda na park talcev ob vrtcu na Koroški Beli.  Kaj konkretno...

Otroški in pasji kotiček

09. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Parkirišče na Blejski Dobravi pri pokopališču je vse leto močno obiskani, tudi s strani...

omejitev hitrosti

29. 05. 2023  •  Plavž

Zaradi naše varnosti. Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se...

Kolesarska steza + prehod za pešce Turist

30. 05. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Regionalna cesta Javornik - Jesenice je za kolesarje izredno nevarna.  Spodbuja...

Ureditev peš poti "Stara proga"

31. 05. 2023  •  Sava

Peš pot "Stara proga" od Benedičičeve 10 do železniškega podhoda na koncu Tomšičeve....

Osvetlitev stopnišča do cerkve

02. 06. 2023  •  Plavž

Stopnice, ki vodijo od stavbe uprave Jeka do cerkve Sv. Lenarta na Jesenicah, so...
4000 €

Asfaltiranje parkirišč

06. 06. 2023  •  Sava

Predlog za asfaltiranje parkirnih mest na Tomšičevi cesti od št.69 - 70e  naslavlja...

Ureditev TRAMŠAKOVEGA Parka -Pridobitev mnenja...

02. 06. 2023  •  Plavž

Staro mestno jedno od Sodišča do Kosove Graščine je popolnoma neurejeno in neugledno. V...

Drsališče

02. 06. 2023  •  Hrušica

Ker drsališče na "placu " pozimi ne sluzi namenu Kaj konkretno predlagate? Kaj je...

Zarisanje parkirišč

07. 06. 2023  •  Hrušica

Kronično pomanjkanje parkirišč. Parkirišče uporabljajo stanovalci več blokov (71/d; c;...

Umestitiev ploskovnega športnega objekta

04. 06. 2023  •  Sava

  Prepričan sem, da bi izgradnja igrišča na tem območju močno prispevala k...

Postavitev rjavih označevalnih tabel ob avtocesti.

05. 06. 2023  •  Podmežakla

Jesenice so edino mesto ob gorenjski avtocesti, ki nima turistične obvestilne...

OBNOVA ŽE OBSTOJEČEGA OTROŠKEGA IGRIŠČA

05. 06. 2023  •  Plavž

Ker bi občina morala po 31. členu konvencije o otrokovih pravicah zagotoviti vsem...

Posaditev rdečih javorjev ob glavni cesti

09. 06. 2023  •  Sava

Zadnjih nekaj let se je na Jesenicah posekalo, kar lepo število dreves zaradi takšnih...

Razsvetljava na avtobusnih postajah - Potoki

30. 05. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Na Potokih sta dve avtobusni postaji, ki sta brez razsvetljave, kar ob dejstvu, da sta...
12000 €

Asfaltiranje odseka ceste oz. klanca, Prihodi...

05. 06. 2023  •  Planina pod Golico

Projektni predlog se nanaša na drugi največji klanec do gozdne ceste, to je klanec pri...

ureditev prehoda na Javorniku pri Turistu.

06. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Pri Turistu prehoda čez cesto ni. Nasproti  je železniška postaja, avtobusna postaja,...

KRES

06. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

KRES tenis igrišče, kod je že bil pred leti. Ne asfalt in nabijanje z žogo in...

Zeleni vrtovi - Skupaj za lepšo in trajnostno...

06. 06. 2023  •  Plavž

Namen: Izboljšanje estetike, trajnosti in ekološke zavesti v naši občini s spodbujanjem...

Amfiteater - Kres

07. 06. 2023  •  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Kot je znano, se na Kresu na Koroški Beli že vrsto let trudimo z ureditvijo nekdanjih...

Obnova opornega zidu in ureditev dovoza za...

07. 06. 2023  •  Hrušica

Predloga je bil podan iz strani stanovalcev večstanovanjske hiše Hrušica 69 ter...

Zunanja oprema za fitnes

08. 06. 2023  •  Plavž

Aktivno preživljanje časa, telesna aktivnost za občane vseh starosti. Kaj konkretno...

Pitnik za vodo ob igrišču na Blejski Dobravi

09. 06. 2023  •  Blejska Dobrava

Ob igrišču na Blejski Dobravi kjer se druži veliko otrok, ki izvajajo športne...
7000 €

Informacijska tabla (ki naj bi bila osvetljena)

08. 06. 2023  •  Podmežakla

V tem parku stoji klopca na asfaltirani podlagi, pred kratkim je Občina Jesenice...

Obnova ZAHODNE fasade Gledališča Toneta Čufarja...

08. 06. 2023  •  Sava

Ob obnovi vzhodne, severne in južne strani, je smotrno obnoviti še...

Ureditev parkirišča pod avtocesto

08. 06. 2023  •  Podmežakla

Pot po Mežakli nova turistična točka na Jesenicah zelo dobro obiskana, ki ima dve...