Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Zaradi enotne postavitive tabel se predlog vključi v projekt "Spomini starih Jesenic" , ki se bo izvajal v letu 2024 in obsega območje od Stare Save do Podmežale. Pobuda je bila posredovana na Ragor, ki v sodelovanju z občino izvaja ta projekt.

Informacijska tabla (ki naj bi bila osvetljena)

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V tem parku stoji klopca na asfaltirani podlagi, pred kratkim je Občina Jesenice postavila pitnik. Tu se zbirajo domačini, tako da počasi nastaja vaško središče Kurja vas - Podmežakla mislim, da ima veliko zanimivih stvari za pokazati.

In tukaj bi prišel s predlogom, da se postavi ena večja tabla, katera bi zajela vse zanimivosti (slikovno z besedilom):

1. Šport - zibelka hokeja. Nešteto kurjevaščanov so bili člani državne hokejske reprezentance bivše države in Slovenije, ki so ponesli Kurjo vas širom naokoli.

2. Franci Smolej - Olimpijada - Garmish - tekač,  Pogačnik Anton - tekač,  Razinger - tekač, skakalec

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestitev in osvetlitev table.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Park vzhodno od stavbe krajevne skupnosti, parcelna številka 824-1,  k. o. 2175 Jesenice

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po možnosti 2024 leta.