Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta na predlagani lokaciji je že uvrščena v sprejeti Načrt razvojnih programov proračuna Občine Jesenice OB OB041-21-0013.

KRES

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

KRES tenis igrišče, kod je že bil pred leti.

Ne asfalt in nabijanje z žogo in uničevanje lastnine (ograje) in pa nadzor - pod ključ

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

KRES tenis igrišče, kod je že bil pred leti.

Ne asfalt in nabijanje z žogo in uničevanje lastnine (ograje) in pa nadzor - pod ključ

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Naj se pogleda obstoječi objekt.

Stari objekt - tenis igrišče NE ASFALT.

Ali pa nazaj v obstoječe stanje - ZELENICA

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

KRES  že obstoječi objekt

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Že par let prepozno