Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice (ob glavni cesti nasproti Avto Note) in ta na njih nima razpolagalne pravice. Drevesa ob Trgu Toneta Čufarja pa so že zasajena.

Posaditev rdečih javorjev ob glavni cesti

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Sava
rdeči-javor.jpg
rdeči-javor.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zadnjih nekaj let se je na Jesenicah posekalo, kar lepo število dreves zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Drevesa so vsestransko koristna tako za okolje kot za zrak kot tudi za ljudi nasploh. Poleg cvetlic so tudi najpomembnejši simbol narave, lahko pa imajo tudi estetsko in dekorativno vlogo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se ob glavni cesti posadijo dodatna drevesa (kjer je možno tudi drevoredi), natančneje rdeči javorji, ki bodo doprinos k naravi kot tudi dekorativa našega drevesa. Drevesa v urbaniziranih predelih mesta prispevajo k prijetnejšemu in čistejšemu okolju. V našem okolju si jih želim še več predvsem iz razloga, saj bo to spodbujalo občane, da se še več zadržujejo zunaj, kar se bo odražalo na kvaliteti bivanja na slošno. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V primeru, da projekt dobi zadostno število glasov, predvidevam, da se ga najprej umesti v prostor, naredi zasaditveni načrt in poišče ponudnika, ki bo projekt realiziral. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob glavni cesti nasproti Avto Note in nekaj dreves ob cesti pri trgu Toneta Čufarja. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2024. Sajenje bi časovno prilagodili na najbolj primeren letni čas za sajenje omenjenega drevesa.