Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Ureditev peš poti "Stara proga"

Predlog oddan  –  31. 05. 2023  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Peš pot "Stara proga" od Benedičičeve 10 do železniškega podhoda na koncu Tomšičeve. Predlagam utrditev poti, saj je po deževju večina poti blatne in skoraj neprehodne. Poleg tega predlagam tudi osvetlitev, v zimskih temačnih jutrih in večerih je zelo neprijetna hoja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Utrditev poti z betonom, zbitim peskom, ....

Razsvetljava poti z javno razsvetljavo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Utrditev poti, odvodnjavanje, kablaža za javno razsvetljavo, stebri za ulične svetilke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Peš pot "Stara proga".

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.