Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega v prometno ureditev. Pobuda se predloži SPV.

Pločnik ali talna oznaka peš poti bolnica-Hrušica

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker je veliko sprehajalcev, med njimi tudi šolarjev, ki hodijo po stari cesti Hrušica, bi bilo nujno potrebno narediti pločnik ali pa narisati talne oznake "peš poti". Starši bi zaradi urejene poti otroke pustili tudi peš v šolo ali iz šole, pa si tega sedaj ne upamo. Po tej cesti ima veliko avtomobilov prekomerno hitrost in bi lahko hitro prišlo do nesreče.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev pločnika ali izris talnih označb, kjer bi lahko pešci varno hodili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nobene posebnosti pri izvedbi. Samo dobra volja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na stari cesti Hrušica "kopavnik", oziroma od bolnice naprej po enosmerni do prve hiše na Hrušici.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.