Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta na predlagani lokaciji je že uvrščena v sprejeti Načrt razvojnih programov proračuna Občine Jesenice OB OB041-21-0013.

Amfiteater - Kres

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kot je znano, se na Kresu na Koroški Beli že vrsto let trudimo z ureditvijo nekdanjih teniških igrišč. V preteklem letu smo krajani v delavnio akciji s prostovoljnim delom očistili obe teniški igrišči na Kresu. Ker pa se na zgornjem igrišču še vedno ni naredilo nič, kar je bilo izglasovano na prerjšnjem participativnem proračunu, pa sedaj predlagamo ureditev brežine med obemi igrišči in izvedbo amfiteatra na srednjem igrišču.

Upamo da ne bomo zopet padli skozi, kot prejšnjo obdobje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkrekten predlog je izvedba samostojnega projekta ureditve stopničastih "tribun" iz zgornjega na srednje igrišče. Hkrati pa na srednjem igrišču izvedba manjšega amfiteatra ki bi služil gledališču na prostem oziroma bi prostor lahko potem uporabljala razna društva za dogodke na Koroški Beli. Dogodkov pa imamo na Koroški Beli mnogo zkozi celo leto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se bi izvedel z gradbenimi podjetji in seveda z udarniškimi akcijami prebivalcev Koroške Bele. Prve aktivnosti smo izvedli že v lanskem letu, vendar pa bi bilo zaradi neodzivnosti in ustavitve projekta ponoviti najprej delovno akcijo čiščenja bivših teniških igrišč. V naslednji fazi bi bilo potrebno odstraniti nekaj stare žlindre iz igrišča in potem urediti stopničaste "tribune" ki bi bile primerne za sedenje obiskovalcev (gledalcev) na prireditvah, na območju kjer bi bil amfiteater pa bi bilo potrebno vliti armirnobetonsko ploščo na kateri bi potem lahko nastopajoči nastopali in izvajali svoje kativnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se biizvajal na zapuščenih teniških igriščih Kres.

Parcelne številke: 597/448, 597/449, 598/20, 707/6; v katastrski občini 2178 -  Koroška Bela.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letih 2024 in 2025.