Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pridobljeno mnenje OŠ PV, ki ima zemljšče v upravljanju. Projekt zahteva dodatno prilagoditev v smislu zagotavljanja varnega izvajanja pouka športa na športnih površinah. Glede na te prilagoditve projekt ni v finačnem okviru participativnega proračuna.

Ureditev igrišča za OŠ Šrežihovega Voranca

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Sava
image_50460161.jpg
image_50460161.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na igrišču za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice naj se postavita dva gola, dva košarkarska koša, dve zaščitni mreži ter označi črte za košarkarsko in nogometno igrišče. Tako bi se razigranim učencem omogočilo raznolike igre z žogo na prostem, ki na trenutnem "igrišču" na kateremni nobenih pripomočkov za igro, niso mogoče. Učensi OŠ Prežihovega Voranca si zaslužijo urejeno zunanje športno igrišče, kot ga že imajo na vsehosnovnih šolah v jeseniški občini. Uporaba golov in košev je primerna tako za mlajše kot tudi starejše učence, zato bi ureditev igrišča razveselila prav vse šolarje. Zaščitna mreža bi omogočala varno in brezskrbno igro na zelenicah za goloma. Prepričan sem, da bi ureditev igrišča pripomogla k izboljšanju življenskega standarda krajanov, saj je igrišče odprto vsem, ki bi se želeli v prostem času rekreirati, drugi pa bi z gibanjem izboljševali svoje telesne sposobnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • postavitev dveh golov (3x2m) z mrežama
  • postavitev dveh košarkarskih košev
  • postavitev dveh zaščitnih mrež
  • risanje igrišč za nogomet in košarko

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na športnem igrišču za OŠ Prežihovega Voranca Jesenice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024