Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt posega v urejanje prometa oz. določanje prometne ureditve.

Ureditev prehoda za pesce Slovenski Javornik

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog da se v dogovoru z drzavo vrise prehod za pesce nekje na relaciji od mosta cez savo (prihod z lipic) do gostilne flamingo. Sedaj se v primeru sprehajanja opazi veliko pescev ki brezglavo tekajo cez cesto ker ni nikjer prehoda (prvi prehod na semaforiziranem kriziscu). Z prehodom bi se poskrbelo za varnost sprehajalcev, kateri hodijo na savsko obrezje ter sprehajalcev hisnih ljubljenckov na relaciji do cistine naprave. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vrisovanje in oznacevanje z signalizacijo prehoda za pesce 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Malo dobre volje in poskrbeti za varnost sprehajalcev.

Vrisovanje prehoda in svetlobno opozorilno tablo za vecjo pazljivost voznikov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na regionalni cesti med odcepom za cistino napravo ter odcepom za gostilno flamingo (Slovenski Javornik).