Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkreten, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla.

Zeleni vrtovi - Skupaj za lepšo in trajnostno občino

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Namen: Izboljšanje estetike, trajnosti in ekološke zavesti v naši občini s spodbujanjem urejenih in okolju prijaznih vrtov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vrtnarjenje v lokalni skupnosti je lahko izjemno koristno, saj spodbuja povezanost med prebivalci, prispeva k lepšemu okolju in ekološki ozaveščenosti ter lahko ustvari občutek skupnosti in ponosa.

Družbena odgovornost podjetij: Spodbujanje lokalnih podjetij k podpori in sodelovanju pri vrtnarskih projektih v skupnosti. Podjetja lahko prispevajo finančno ali s prostovoljskim delom ter pomagajo pri vzpostavitvi in vzdrževanju skupnostnih vrtov ali drugih vrtnarskih projektov.

Medgeneracijsko sodelovanje: Spodbujanje sodelovanja med različnimi generacijami pri vrtnarjenju. To lahko vključuje mentorstvo starejših vrtnarjev pri delu z otroki in mladostniki ter izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami.

​​​​​​ Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 1. Identifikacija primernih zemljišč v občini za vzpostavitev skupnostnih vrtov.

 2. Priprava in ureditev zemljišč ter zagotovitev osnovne infrastrukture (kompostni kupi, orodje, vodovodni priključki itd.)

 3. Spodbujanje prebivalcev, da se pridružijo skupnostnim vrtovom, kjer bodo skupaj vrtnarili, delili znanje ter gradili vezi v skupnosti.

 4. Pridobivanje sredstev in partnerstva:

  • Raziskovanje možnosti pridobivanja finančnih sredstev (nepovratna sredstva, donacije, javno-zasebna partnerstva) za izvedbo projektov urejanja vrtov.
  • Vzpostavitev partnerstev z lokalnimi podjetji, vrtnarskimi centri ali kmetijskimi organizacijami za podporo projektom urejanja vrtov.
 5. Priznanja in spodbude:

  • Ustanovitev letnih nagrad za najlepše urejene vrtove v občini, ki jih podeljuje strokovna komisija.
  • Organizacija tekmovanj, odprtih vrtov in vrtnarskih sejmov za spodbujanje sodelovanja prebivalcev in izmenjavo izkušenj.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Potrebno bi bilo urediti in poenotiti obstoječe vrtov, ki jih občina že sedaj oddaja v najem. Ker je zanimanje za najem zelo veliko bi bilo potrebno ponuditi tudi dodatna zemljišča, ki jih občina ima.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024-2025