Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Obnova ZAHODNE fasade Gledališča Toneta Čufarja Jesenice

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Sava
zahodna_fasada_2.jpg
zahodna_fasada_2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ob obnovi vzhodne, severne in južne strani, je smotrno obnoviti še zahodno stran gledališča. Izgled obstoječe, zahodne, fasade kvari pogled na Čufarjev trg, ki je središče mesta. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnovitev zahodne fasede gledališča z barvo, ki je priporočena s strani zavoda za kulturno dediščino. V celoti obnovljena zunanjost gledališča bi znatno vplivala h kakovosti bivanja v lokalnem okolju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi izvedla pooblaščena gradbena firma, ki ima izkušnje tudi z vasrstvom kulturne dediščine. Postavitev gradbenega odra ob ZAHODNI fasadi gledališča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na objektu Gledališča Toneta Čufarja Jesnice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Obnava zahodne fasade naj bi se izvedla v poletnih mesecih, ko so zagotovljeni optimalni pogoji za gradbene izvajalce.