Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena. Zaradi infrasturktue, ki poteka čez zemljišče je projekt neizvedljiv.

Kolesarski park - roler park

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naredili bi stezo z grbinami, na kateri bi lahko mladi preživljali prosti čas na kolesih in rolerjih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Naredili bi stezo z grbinami, na kateri bi lahko mladi preživljali prosti čas na kolesih in rolerjih.

Pri vožnji s kolesi bi prridobili spretnost, ravnotežje in znanje varne vožnje.

Dodatno se ob robu postavi obvestilna tabla, klop in koš za smeti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na parceli bi odstranili nekaj grmovja, navozili pesek, naredili grbine in položili asfalt.

(130 x 1,5m)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli  1676- občinska parceli

Za coklo na Blejski Dobravi.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024- 2025