Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkreten, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla. Pobuda se pošlje na DRSI in o problematiki se obvesti SPV.

varnost v prometu

Predlog oddan  –  24. 05. 2023  –  Sava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

osvetlitev prehoda za pešce pri CUDV dnevni center in pri obratni ambulanti pozimi in ponoči se pešcev, ki stojijo v senci ali temi skoraj ne vidi,

pregled vseh tabel in predlog za prestavitve (npr. tabla pri Lidlu ovira pogled na cesto proti Rotomatili) , kombiji in večja vozila parkirani pri Tušu (južna stran) ovirajo pogled proti Sparu

svet za varnost v prometu naj pogleda vse kritične točke!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

v prometu bo večja varnost za pešce in voznike na prvem prehodu je že bilo kar nekaj nesreč!

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

namestiti svetilke za osvetljevanje prehoda, prestavitev nekaterih tabel, prepoved parkiranja večjih vozil kombijev na južni strani tuševega parkirišča, ker ovirajo pogled v smer Spar

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

že opisano zgoraj

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

projekt se lahko izvede zelo hitro, velja za področje celotne občine ta dva prehoda se mi zdita najnevarnejša, prav tako slaba preglednost na izhod za Lidl in na izvozu iz parkirišča, to bi lahko popravili tako v Lidlu kakor v Tušu s prijaznim opozorilom o varnosti v prometu.