Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega v prometno ureditev na državni cesti. Pobuda se pošlje na DRSI.

Prehod za pešce Podkočna - Savski most

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Od Čebularja oz.semaforiziranega križišča na Javorniku do Lipc ni prehoda za pešce, otroci pa se vozijo v šolo s šolskim avtobusom.

Svoje otroke že 15 let odkar tu živim z avtom vozim do avtobusne postaje, ker ne dovolim, da otroci sami prečkajo cesto.

V zadnjih 10 letih se je število šolarjev potrojilo in glede na število novogradenj, bo naraščalo.

Menim, da je prehod za naše šolarje in s tem varnejša pot do šole(  tudi trgovine za ostale prebivalce) osnova varnosti,ki bi že zdavnaj morala biti urejena. Tako pa nevaren odsek Podkočna nima ne pločnika, prehoda za pešce,....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je varnost naših otrok, ki edini v občini nimajo zagotovoljene varnosti ob prečkanju ceste izven prehoda, ki jo morajo, saj so vozači šolskega avtobusa.

Prav tako prebivalci Podkočne ne morejo v trgovino brez omenjenega prečkanja.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predvidevam, da se prehodi uredijo z odredbo, dovoljenjem...

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prehod naj bi povezoval.obojestranski avtobusni postaji, če bi pa dobili otroci še streho na postaji, vsaj v smeri šole ( ker čakajo v vsakem vremenu) bi bilo najboljše

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj, ker se nesreče dogajajo