Urbana oprema igrišča na Kočni

Predlog oddan  –  05. 06. 2023  –  Blejska Dobrava
klopi.jpg
klopi.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obstoječa urbana oprema (klopi, koši za odpadke...) je dotrajana oziroma je uničena. Ob igrišču na Kočni se predlaga postavitev 2 košev za odpadke ter 4 klopi.

Vrednost projekta

5000 €