Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagane klopce so že nameščene, kar ugotavlja tudi predlagatelj. Za pitnik se na glasovanje uvrsti projekt 263 istega predlagatelja.

Park talcev - Ureditve klopi, postavitev pitnika in novi smetnjaki

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi ne prav lepega pogleda na park talcev ob vrtcu na Koroški Beli. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlog je ureditve obstoječih klopi ali postavitev novih, ureditve smetnajkov za smeti ter pasje iztrebke in seveda postavitev pitnika. Izpostavil bi pitnik, ker na Koroški Beli uradno nimamo nikjer na voljo pitne vode za sprehajalce ki zaidejo na koroško Belo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predvsem bi bilo potrebno ugotoviti možnost postavitve pitnika. Klopi so že postavljene smetnajki pa tudi, tako da ej to potrebno zgolj obnove.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Park talcev na Koroški Beli. 

Parcelne številke: 282/15, 290/1, 289/5 in 288/1; v katastrski občini 2178 - Koroška Bela.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede v letu 2024.