Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Asfaltiranje parkirišča za Gorenjsko banko

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Sava
Makedamsko parkirišče
Makedamsko parkirišče

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Glede na trenutno parkirišče, ki je makedamsko predlagam, da se ta asfaltira in zariše z črtami.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Parkirana vozila bi na asfaltiranem parkirišču bila bolj razporejena.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Položi naj se asfalt in naj se označijo parkirišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Makedamsko parkirišče za Gorenjsko banko

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ko bi bil izglasovan participativni proračun