Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ni izvedljiv, ker se na državni ravni Izvaja projekt obnove železniške postaje, ki vključuje postavitev protihrupnih ograj. Hkrati d ejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €)

Dodatna parkirišča na Plavžu

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Plavž
PARKIRIŠČE_PLAVŽ.JPG
PARKIRIŠČE_PLAVŽ.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V največji krajevni skupnosti Plavž je zaradi velikega pomanjkanja parkirnih prostorov stanje milo rečeno nevzdržno. Skrbljajočje je dejstvo, da je zaradi teh težav oteženo delo intervencijski vozil (gasilska, nujna medicinska pomoč) pogosto sploh ne morejo dostopati do objektov oz. do osebe ki potrebuje medicinsko pomoč. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagm, da se vtrički na nasprotni strani objektov rev. 8 in rev. 9. oz. ob garažni hiši preuredijo v makadamsko parkirišče. Ko bomo imeli dodatne kapacitete parkirišča bomo na ta način razbremenili tudi ostala pakrišča na Plavžu katere zdaj stanovalci zasedajo drugim blokom. Nenazadnje bomo v tem koncu Plavža omogočili reševalcem dostopm do objektov oz. dostop do obolelih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Preurediti vrtičke v makadamsko parkirišče. Prevriti lastništvo parcele, v kolikor je lastnik železnica menim, da ne bi bilo težav saj gre za makadamsko parkirišče.  Prostor so dovolili so za vrtičke ne vem zakaj ne bi dovolili še za parkirišče?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Odvoz zemljine i nasutje makadama ter utrjevanje površine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad 2023.