Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Asfaltiranje odseka ceste oz. klanca, Prihodi od št. 3 do št. 4

Predlog oddan  –  05. 06. 2023  –  Planina pod Golico
Asfaltiranje_Klanca_Prihodi_3_in_4.JPG
Asfaltiranje_Klanca_Prihodi_3_in_4.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projektni predlog se nanaša na drugi največji klanec do gozdne ceste, to je klanec pri tranformatorju "Bavant" (sliki št. 3 in 4). Poleti dež in neurje naredita globoke jarke, še hujše so težave pozimi. Na začetku klanca (slika št. 6) je snežna meja (900m). Cesta ni nikoli splužena do tal, kar povzroča, da je težko prevozna, ne le za stanovalce, pač pa tudi za komunalno službo (smetar), poštar, itd. Se pa tudi zgodi, da je klanec neprevozen, takrat sami očistimo in posujemo cesto s peskom (slika št. 4A). Dostikrat je cesta tudi poledenela pod hišo št. 3 (slika št. 5). V preteklosti smo že prosili za asfaltiranje ceste od hište številke 10 pa do hišne številke 4, žal pa smo dobili odgovor, da še nismo na vrsti, oz., da ni denarja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje odseka ceste oz. klanca, Prihodi od št. 3 do št. 4

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagani odsek ceste je primerno utrjen, potrebno je fino planiranje in asfalt. Gre za cesto oz. klanec v dolžini 120 - 130 m širine 3 m.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal na klancu, mimo transformatorja "Bavant" na odseku ceste Prihodi, od hišne  št. 3 do hišne št. 4.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024

Dokumenti