Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog posega na območja, ki bodo v bodoče določena kot funkcionalna zemljišča večstanovanjskih stavb. Etažni lahko, po določilih Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), na pristojno sodišče podajo predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Do vzpostavitve funkcionalnih zemljišč bo Občina Jesenice na predlog stanovalcev, (vlogo vloži upravnik stavbe) izdala soglasje za ureditev parkirišča v obstoječih gabaritih, na stroške stanovalcev.

Zaris parkirnih mest med stanovanjskimi bloki Titove c. 76, 76/a, 74

Predlog oddan  –  03. 06. 2023  –  Plavž
Primer nepravilnega parkiranja
Primer nepravilnega parkiranja

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pozdravljeni

Na Plavžu -Titova c. 76, 76/a ter neposredni okolici se stanovalci dnevno srečujemo s pomanjkanjem parkirnih prostorov že za nas, situacijo pa poslabšujejo še obiskovalci in zaposleni zdravstvenega doma. 

Glavna težava je v tem, da parkirna mesta niso zarisana in veliko ljudi nepravilno oz. grdo parkira, s tem pa odvzema mesto drugim in ovira dovoze do stavb. Skoraj na dnevni bazi se dogaja, da nekdo vozilo parkira kar "počez" in s takim ravnanjem zasede 2 ali celo 3 parkirne prostore, s tem pa zmanjka prostora za nas stanovalce in za ostale.

Seveda ob takem ravnanju ostajajo nekaznovani, ker redarji ne pišejo kazni zaradi neoznačenih parkirnih prostorov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zarisanje parkirnih prostorov. 

S tem bi dosegli pravilno parkiranje ter posledično pridobili prostor, ki ga že tako manjka, ob nepravilnem parkiranju pa ga je še manj.

Predvidevamo, da vložek denarnih sredstev za Občino Jesenice ni prevelik in bi s tem lahko dosegli večjo kakovost bivanja v omenjenem območju ter urejenost občinskega zemljišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zarisale bi se oznake parkirnih prostorov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med stanovanjskimi bloki Titove 76, 76/a, 74.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.