Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projektni predlog je premalo konkreten, da bi ga Občina Jesenice lahko izvedla.

Ureditev TRAMŠAKOVEGA Parka -Pridobitev mnenja ZKDS in projektne dokumentacije

Predlog oddan  –  02. 06. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Staro mestno jedno od Sodišča do Kosove Graščine je popolnoma neurejeno in neugledno. V omenjen delu je sedaj predvsem mirujoči promet. Vendar že obstaja težnja za ureditev tega problema. Zato je treba začeti tudi  z ureditvijo, saj so tu zgodovinske kulturne znamenitosti. Predlog je, da se začne pri parku (Tramaškov park), ki je sedaj vzdrževan le toliko, da ne propade. Stara mestna jedra so v večina okoliških občin lično in skrbno urejena, saj ohranjajo kulturno in zgodovinsko vrednost mesta. V omenjenem predlogu vidim začetek projekta, kjer bo po odmiku mirujočega prometa vzpostavljen režim sprehajalne poti za krajane kot tudi za turiste. Prav zaradi tega je potrebno začeti z urejanjem. Najprej park, potem ostale zgradbe zgodovinsko kulturnega pomena z večjo ponudbo manjših lokalov (trgovine,frizerstvo, gostinstvo  in raznih drugih dejavnosti), je pa že sedaj kar nekaj delujočih. Ker bo okolica potem bolj zanimiva in privlačna, se lahko pričakuje, da bo vsakodnevno več sprehajalcev in seveda kot sem že navedla tudi turistov. Pot je še dolga, vendar je potrebno nekje začeti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se za uresničitev pričetka ureditve Tramšakovega parka v starem mestnem jedru pridobi mnenje oziroma soglasje od Zavoda za Kulturno dediščino Slovenije. Na podlagi tega pa naj se pridobi vso ustrezno projektno dokumentacijo, ki je potrebna zta izvedbo.

Po pridobitvi vse potrebne dokumentacije bi se park uredil tako, kot je nekoč že bil. V njem naj bi se odražal kulturni zgodovinski pomen mesta Jesenice.  

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti pri izvedbi projetka so naslednji: Pridobiti je potrebno soglasje oziroma mnenje Zavoda za kulturno dediščino Slovenije. In nato pripraviti vso potrebno ustrezno projektno dokumentacija za izvedbo ureditve Tramšakovega parka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pojekt naj bi se izvajal na Občini Jesenice, kjer bi izvedli vse potrebne postopke za nadaljnjo izvedbo ureditve Trampakovega parka v starem mestnem jedru Jesenic.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir iizvedbe projekta je eno leto.