Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Igrišče za nogomet

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Plavž

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Nadrgradnja obstojočego igišča Pika, ureditev in dopolnitev igralne površine

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

En del igrišča Pika otroci uporabljajo za igro nogometa; ker to res radi počnejo, bi bilo dobro urediti ta del igrišča tako, da bo varno in primerno za igro. Ta del igrišča bo tudi v prihodnosti ograjen, tako da ostaja samo ureditev podlage (tartan ali umetna trava, črte) in postavitev golov (dveh manjših). Ker se precej otrok na Plavžu ukvarja z nogometom ali hokejem, je smiselno da imajo še dodatne površine za skupno igro.  Dobro bi bilo dodati še na tej strani en ali dva manjsa koša za smeti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev podlage - se pravi ali tartan ali pa umetna trava 

Izris črt

Postavitev golov

Postavitev dodatnega koša za smeti na tej strani igrišča

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del igrišča Pika, bolj blizu enote vrtca.

1 leto