Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Razvojni dokumenti občine predvidevajo širitev pokopališča zato je zemljišče predvideno za ta namen.

Otroški in pasji kotiček

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišče na Blejski Dobravi pri pokopališču je vse leto močno obiskani, tudi s strani občanov Jesenic, zato bi bilo primerno urediti prostor, ki bi bil namenjen le tem.

Uredili bi igrala za otroke, manjši pasji park in postavili nekaj klopi in koš za smeti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev igral za otroke, ograjen prostor za pse, postavitev klopi in košev za odpadke.

Uredili bi namenski prostor, za obiskovalce, ki jih je veliko na tem območju.

S tem bi preprečili igranje otrok na cesti in na kmetijskih površinah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ves prostor bi ogradili, del bi ga namenili pasjemu parku, del otrokom, del pa bi uredili za posedanje v naravi.

Povezati se s TD Gorje za finančno podporo, saj območje uporabljajo mnogi obiskovalci soteske Vintgar.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na občinski parceli št. 631/1, ob parkirnem prostoru na pokopališču.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024-2025