Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in ta na njih nima razpolagalne pravice, saj je predmetno območje v lastni Stanovanjskega sklada.

Umestitiev ploskovnega športnega objekta

Predlog oddan  –  04. 06. 2023  –  Sava
predlagan objekt
predlagan objekt

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Prepričan sem, da bi izgradnja igrišča na tem območju močno prispevala k izboljšanju življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev v naši krajevni skupnosti. Spodaj navajam ključne argumente in koristi, ki jih igrišče prinaša:

 1.        Povečanje športnih možnosti: Postavitev igrišča na območju F1 OPN Partizan bi zagotovila prebivalcem športne možnosti v neposredni bližini njihovih domov. Trenutno samo naša krajevna skupnost v Občini nima nobenega takšnega igrišča.Omogočilo bi različne športne dejavnosti, kot so nogomet, košarka, tenis, odbojka in v zimskem času postavitev drsališča ter druge rekreacijske aktivnosti. Tako bi spodbujali zdrav življenjski slog, aktivnost in druženje prebivalcev vseh starosti.

2.      Izboljšanje prostorske ureditve: Območje F1 OPN Partizan je trenutno neizkoriščeno in neurejeno. S postavitvijo igrišča bi preoblikovali to področje v urejen in privlačen prostor, ki bo pritegnil prebivalce in spodbujal njihovo uporabo. Igrališče bi predstavljalo središče aktivnosti in prostor za druženje, kar bi pozitivno vplivalo na celotno območje.

3.      Spodbujanje socialne interakcije: Igrišče bi ustvarilo priložnost za srečevanje in druženje prebivalcev. Otroci bi se lahko igrali skupaj, mladi bi lahko razvijali svoje športne veščine, odrasli pa bi lahko organizirali športne dogodke in aktivnosti. S tem bi spodbujali povezovanje in ustvarjanje močne lokalne skupnosti.

4.      Razvoj turizma in gospodarstva: Urejeno igrišče na območju F1 OPN Partizan bi lahko pritegnilo obiskovalce iz drugih delov mesta ali celo turiste, ki bi prišli uživati v športnih aktivnostih. To bi lahko pozitivno vplivalo na lokalno gospodarstvo, saj bi se lahko razvile storitve, kot so restavracije, trgovine in druge dejavnosti, ki bi služile potrebam obiskovalcev.

5.      Dolgoročna investicija v skupnost: Izgradnja igrišča na območju F1 OPN Partizan bi bila dolgoročna investicija v skupnost. Igrišče bi predstavljalo trajno in uporabno infrastrukturo, ki bi koristila prebivalcem še vrsto let. S tem bi ustvarili trajne koristi za skupnost in izboljšali kakovost življenja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S tem predlogom si prizadevam za uresničitev vizije razvoja našega območja, ki temelji  na športu, zdravem življenjskem slogu in povezanosti skupnosti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt OPPN je že pripravljen in naj bi bil zaključen do trajanja tega participativnega proračuna.

Asfaltacija (fino planiranje + asfalt)

51 €/m2

Asfaltiran ploskovni športni object 390 m2

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

S tem predlogom želim izraziti  prošnjo za postavitev igrišča na območju F1 OPN Partizan, ki bi ga financirali iz participativnega proračuna.

V odloku o OPPN Partizan je v 9. členu (prostorska ureditev na območju F1) na južnem delu dopustna ureditev ploskovnih športnih objektov.

Na območju prostorske enote F1 je v skladu z Odlokom o OPPN na dvorišču med stavbo TVD Partizan in obstoječim pomožnim objektom dopustno urejati tudi športna igrišča in postavljati začasne objekte (kot npr. sezonski balon, šotor).

Razpoložljivih prostih površin med parkiriščem ob stavbi TVD Partizan in pomožnim objektom je cca. 10 x 50 m,

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V času izgradnje OPPN Partizan. Zaključen naj bi bil do leta 2025.