Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in ta na njih nima razpolagalne pravice, saj je predmetno območje v lastni Stanovanjskega sklada. Projekt ne predstavlja zaključene funkcionalne celote (urediti bi bilo potrebno še celoto podlago)

Postavitev košarkaškega koša na Lipcah

Predlog oddan  –  01. 06. 2023  –  Blejska Dobrava

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bi imeli otroci naselja Lipc tudi koš za košarko.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sklenitev najemne pogodbe s Športnim društvom Lipce, ureditev in utrditev terena ter postavitev koša za košarko.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev in utrditev terena ter fiksiranje koša za košarko.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri nogometnem igrišču Lipce.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.