Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vsebina projektnega predloga je že uvrščena v sprejeti Načrt razvojnih programov proračuna Občine Jesenice pod št. OB 041- 07-0005

Kolesarska steza + prehod za pešce Turist

Predlog oddan  –  30. 05. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Regionalna cesta Javornik - Jesenice je za kolesarje izredno nevarna. 

Spodbuja se uporaba mestnega in medkrajevnega prometa. Kljub večkratnim obljubam, še vedno ni prehoda za pešce pri Turistu. Regionalna cesta je kljub omejitvi hitrosti nevarna za pešce. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kolesarska pot

Predlalgam, da se levi pločnik v celotni dolžini od Občine proti Slo. Javorniku po polovici razdeli na kolesarko pot in pločnik za pešce. Sistem deluje v vseh večjih mestih, kjer je število pešcev mnogo večje.  

Prehod za pešce Turist

Predlalgam, da se uredi prehod na način, kot je to na regionalni cesti na Dovjem, ko se semafor vključi le, če ga sproži pešec. 

Bistvo obeh predlogov je predvsem varnost kolesarjev, pešcev in udeležencev v prometu. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V obeh primerih stopiti v stik z državno inštitucijo in sodelovati pri talnih označbah, če bi bilo to sploh potrebno. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zapisano zgoraj. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej. 

Vrednosti projekta ne znam ocentiti, mislim, da bi lahko vse to izvedala DRSI.