Zamenjava stopnic med blokoma 71/c in 71/d

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Hrušica
stopnice71c-d.jpg
stopnice71c-d.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cest. Predlaga se ureditev stopnic, ki so stare več kot 30 let in so preparele ter nevarne za padce in poškodbe krajanov, ki pot vsakodnevno uporabljajo.

Vrednost projekta

10000 €