Ureditev okolice gasilskega doma na Plavžu C. maršala Tita 66

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Plavž
Posnetek_zaslona_2023-08-17_143815.jpg
Posnetek_zaslona_2023-08-17_143815.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gasilsko društvo potrebuje primeren prostor za vadbo gasilskih veščin in izvedbo gasilskih vaj za otroke, za kar bo potrebno urediti površine z asfaltiranjem in ureditvijo zgornjega ustroja okoli gasilskega doma. Na novo bi uredili tudi obstoječe balinišče, ki predstavlja poligon za druženje in prijetno rekreacijo članov društva. Projekt obsega ureditev balinišča in asfaltiranje dovoza.

Dokumenti

Vrednost projekta

10000 €

Za nadaljevanje moraš vnesti EMŠO.