Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projekta na predlagani lokaciji je že uvrščena v sprejeti Načrt razvojnih programov proračuna Občine Jesenice . Poseg v prometno ureditev na državni cesti.

ureditev prehoda na Javorniku pri Turistu.

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pri Turistu prehoda čez cesto ni. Nasproti  je železniška postaja, avtobusna postaja, parkirišče..in ljudje ga zelo pogrešamo, saj sedaj pač tečemo čez cesto, ki je kar prometna in samo vprašanje časa je, kdaj se bo zgodila nesreča.Včasih je bil....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

prehod za pešce.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Oznaka na cestišču.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na Slovenskem Javorniku pri Turistu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.