Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Ureditev Razgledne poti

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Sava
razgledna_pot.jpg
razgledna_pot.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razgledna pot, ki je zelo obiskana sprehajalna pot, ima številne udarne jame, ki se redno zasipavajo, vendar je to le začasen ukrep.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Pot bo po ureditvi prijaznejša do sprehajalcev

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Zagotoviti bi bilo potrebno odvodnjavanje, utrditi pohodno površino, morda kje tudi postaviti oporni zid.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Razgledna pot od kopališča Ukova, do Novakove hiše.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2024