Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Pri porjektu smo upoštevali mnenje, da bi ob izvedbi predloga bilo potrebno zagotoviti še sredstva za asfaltiranje (del asfalta je potrebno odstraniti) ter strošek ponovne vzpostavitve otroškega igrišča.

Oporni zid nad igriščem

Predlog oddan  –  06. 06. 2023  –  Planina pod Golico

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Občina jesenice ima igrišče v Planini pod Golico. To je edino igrišče v našem kraju, kjer se lahko otroci igrajo. Oporni zid nad igriščem je iz švelrerjev (železniški pragovi), ki so dotrajani in grozijo, da se bodo posedli. Da ne bo prišlo do neljube situacije ali morebitne nevarnosti za otroke na igrišču, predlagam izgradnjo betonskega opornega zidu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo betonskega opornega zidu nad otroškim igriščem v Planini pod Golico (stavba gasilnega doma Planina pod Golico 31).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstrani se obstoječi oporni zid in postavi nov betonski oporni zid.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nad otroškim igriščem v Planini pod Golico (stavba gasilnega doma Planina pod Golico 31).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2024.

Dokumenti