Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

asfaltiranje občinske ceste

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Omenjeni predlog predlagam ker je to ena izmed redkih cest na hrušici ki je še v makedamskem stanju.S asfaltiranjem tega odseka bi se tudi zmanjšali stroški vzdrževanja ceste.

predlagam ureditev makedamske podlage ter nato asfaltiranje ceste.S tem se bo rešilo odnašanje peska po cesti navzdol,prašenje ob suhih dnevih,pozimi se bo lažje plužilo in nasploh boljša kvaliteta življenja za domačine oziroma uporabnike

potrebno bi bilo poravnati teren in nanesti asfalt

na cesti do objektov hrušica 2,2b,2c,2d 

čim prej