Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in ta na njih nima razpolagalne pravice.

Obnovitev ekološkega otoka v križišču (T. Tomšiča 110)

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Slovenski Javornik - Koroška Bela

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnovitev ali nov ekološki otok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Leta nazaj smo dobili ekološki otok, ki nam je odlično služil do 2021, potem je občina prodala zemljišče in s tem tudi zelo koristen in obiskan prostor za zbiranje odpadkov. Brez pojasnil so odpeljali zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Sedaj moramo nositi 200 m višje ali pa k bivši trgovini, še več pa nas je, da vozimo papir in steklovino za gledališče na ekološki otok.

Prosimo za obnovitev ali novo lokacija, morda kar v severno brežino v križišču.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prosimo za ogled lokacije in možne rešitve.

Cena odvisna od izvedbe projekta ali nov ali samo dovoz zabojnikov spodaj sem moral napisati  številko če ne program ni pustil naprej.