Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €). Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Obnova opornega zidu in ureditev dovoza za intervencijska vozila

Predlog oddan  –  07. 06. 2023  –  Hrušica

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predloga je bil podan iz strani stanovalcev večstanovanjske hiše Hrušica 69 ter nasproti stoječe vrstne hiše Hrušica 68 in sicer v večstanovanjski hiši na Hrušici 69 so se zaradi razpadajočega opornega zidu srečevali s težavo v primeru potrebnega posredovanja reševalnega vozila (NMP), ker le ta ni imel dostopa do vhoda v blok. Oporni zid med dvema stavbama je v slabem stanju in ob dodatni garditvi vetrolovov v vrstnih hišah se je stanje še dodatno poslabšalo s tem pa je onemogočilo dostop intervencijskih vozil do samega vhoda v blok Hrušica 69.

 

 

 

 

 

Ureditev dveh opornih zidov je obvezna, saj bi s tem omogočili dostop intervencijskih vozil v primerih obolele osebe ali požara, saj je ta pomemeben ne le za stanovalce Hrušica 69 temveč tudi za nasproti stoječi objekt in stanovalce več stanovanjske hiše Hrušica 68.

Oprni zid pri bloku 69 je sestavljen iz dveh strani in sicer sprednji del meji na dve stavbi (Hrušica 69 in Hrušica 68), na stranski del pa je oporni zid med blokom Hrušica 69 in drvarnicami, kateri lastniki so prebivalci naselja Republika.

V času ureditve in sanacije bloka Hrušica 69 (fasade, nadstreška nad vhodom  ter hidroizolacija bloka) je bilo na stranski del, kateri meji na drvarnice urejena pohodna površina (betnosko zalitje) okoli bloka, kateri je priprava za polaganje asfalta. Urejen pa ni bil oporni zid kateri je opora za možen prehod v drvarnice. 

Ureditev opornih zidov je potrebna na sprednjem in stranskem delu bloka Hrušica 69. Z ureditvijo sprednjega dela opornega zidu bi bil omogočen dostop za intervencijska vozila na stranskem delu pa bi omogočili varen prehod za lastnike drvarnic.

Ureditev opornega zidu (na obeh straneh) bi se izvedel med blokom Hrušica 69 in večstanovanjsko hišo Hrušica 68.

Na občini Jesenice je že pripravljen projekt ureditev opornih zidov v naselju "Republika" (PZI projekt št.017/11), katerega je leta 2011 izdelal Atelje Prizma z urejenim gradbenim dovoljenjem (št.dovoljenja 351-173/2011).

Predlagana ureditev (projekt) je nujno potreben saj bi z ureditvijo opornega zidu stanovalcem Hrušice 69 in Hrušice 68 v primeru potrebne intervencije omogočili dostopnost intervencijskih vozil. Izvedba projekta je nujno potrebna v letu 2024.