Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba projektnega predloga predvideva poseg na zemljišča, ki niso v lasti Občine Jesenice in ta na njih nima razpolagalne pravice.

Ureditev parkirišča pod avtocesto

Predlog oddan  –  08. 06. 2023  –  Podmežakla

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pot po Mežakli nova turistična točka na Jesenicah zelo dobro obiskana, ki ima dve izhodiščni točki. Ena je na Kočni, druga pa v Podmežakli. Na sami izletniški poti je postavljenih 11 informativnih tabel. Sam sem bil prisoten pri postavljanju vseh tabel. Kot član ZB Podmežakla, svetnik KS in markacistov. V spominski knjigi, ki se nahaja v partizanski bolnici je veliko pohval glede poti, markacij in tabel.

Izhodiščna točka v Podmežakli je slabo urejena in bi si zaslužila lepšega izgleda. Vem, da parcela ni v lasti Občine Jesenice je tudi last države. Menim, da bi se obe strani lahko združili moči za boljše Jesenice, kot to delajo tudi po drugih občinah..

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje in ureditev parkirnih prostorov (pridejo pohodniki tudi z avtobusom), postavitev dveh betonskih klopi, drog javne razsvetljave (vandalizem), pitnik vode (kolesarji, pohodniki, sprehajalci).

Ta ekipa, ki smo postavljali table bomo prostovoljno uredili začetno pot s stopnicami in premaknili informativno tablo za nekaj metrov stran od ceste zaradi varnosti pešcev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parcelna številka 870/4, k. o. 2638 Podmežakla.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do 2025 leta.