Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Dejanska finančna vrednost projektnega predloga presega finančni okvir participativnega proračuna (tj.3.000–20.000 €).Predlagana vrednost projektnega predloga je bila naknadno strokovno preverjena.

Ureditev sprehajalne poti nad avtohišo Peugeot do Straže

Predlog oddan  –  09. 06. 2023  –  Sava
Sprehajalna_pot.jpg
Sprehajalna_pot.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V krajevni skupnosti Sava imamo sprehajalno pot nad avtohišo Peugeot in trgovino Štof, vse do Straže, ki nam prebivalcem te KS predstavlja odmik od betonskega sveta. Ta pot ni osvetljena, potrebno bi bilo umestiti tudi nove klopi in koše za smeti. Na nekaterih delih je pot v deževnih dnevih blatna, zato bi bilo potrebno tudi to sanirati. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se sprehajalna pot uredi s primerno razsvetljavo, saj tudi v večernih urah in v jesenskem ter zimskem obdobju bi se občani radi po tej poti sprehajali in rekreirali. Dodajo naj se tudi nove klopi ter koši za smeti, kar bi predvsem starejšim občanov kot tudi otrokom ter mladim mamicam z vozički to veliko pomenilo. Lahko bi si privoščili oddih in odmik od vročine. V deževnih dneh se razkrijejo vse pomankljivosti te poti, zato naj se problematični odseki posujejo z drobnimi kamenčki. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V primeru zadostnega števila glasov bi bilo potrebno izpeljati načrt razsvetljave, umestitve novih klopih in košev ter posip tal, tam kjer je potrebno. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sprehajalna pot nad avtohišo Peugeot in trgovino Štof vse do Straže. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi leta 2024.